Forum Ojców

Pełna wersja: bezradnośc
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Witam !Od dwóch tygodni posiadam tymczasowe wykonywanie władzy rodzicielskiej do momentu definitywnego zakończenia sprawy ale co jestem bezsilny nie mam syna przy sobie.Właścicielka mojego syna porwała mi go z przed gabinetu specjalisty(gastrologa)
gdzie udaliśmy się kontynuowac leczenie poszpitalne.Po otrzymaniu dokumentu od sądu udałem się do miejsca prawdopodobnego pobytu matki z dzieckiem nie zostałem przyjety wiec zadzwoniłem po policje, policja tylko pokazała ojcu właścicielki orzeczenie sądu zapytała gdzie jest dziecko w odpowiedzi słysząc że nie wie (choc jestem pewien ze wie gdzie są)i na tym się skończyło.Nie tracąc nadziei udałem sie znowu do naszych stróżów prawa z prośbą egzekucji orzeczenia sądu coś tam mają zrobic ale cicho.Właścicielka zlikwidowała numer telefonu nie odpowiada na nic (gg,email,tel. domowy ),jednym słowem lipa nie mam z synem kontaktu od dwóch tygodni.Istnieje duze prawdopodobieństwo ze dziecko jest już w angli.A ja czuje tylko bezsilnosc i nie wiem już do kogo mam się zwrócic ?A i jeszcze jedno czy konwencja nowojorska obejmuje też UK?Proszę pomóżcie

Guest

spokojnie...
czy dziecko ma paszport?
dlaczego odpusciles policjii po odpowiedzi gdzie jest dziecko?
http://www.wstroneojca.pl/index.php?option...mp;topic=8107.0

nie wiem czy dobrze wkleilem ale walcz od rana...
paszport dziecko ma ale na chwile obecną nie ma zgody na opuszczanie kraju z dzieckiem ,w sensie nie wyraziłem takiej zgody a na chwile obecną władze rodzicielską mam ja.Policji nie odpuściłem tylko czekam na informacje może faktycznie za długo czekam.Jutro tam idę!
Czy orzeczenie Sądu jest prawomocne?
stwierdzona wykonalnośc orzeczenia
Myślę, że powinieneś bez zwłoki zawiadomić prokuraturę o przestępstwie z art. 211kk, co powinno równiez spowodować wszczęcie działań w kierunku ustalenia obecnego miejsca pobytu małoletniego.

Ponadto wniósłbym o pozbawienie mamuśki władzy rodzicielskiej wskazując, iż jej obecne działanie jest rażąco sprzeczne z jego dobrem.
Cytat:Myślę, że powinieneś bez zwłoki zawiadomić prokuraturę o przestępstwie z art. 211kk, co powinno równiez spowodować wszczęcie działań w kierunku ustalenia obecnego miejsca pobytu małoletniego.

Ponadto wniósłbym o pozbawienie mamuśki władzy rodzicielskiej wskazując, iż jej obecne działanie jest rażąco sprzeczne z jego dobrem.

Radzę jak wyżej... i nie załamuj się.
Czyli migiem oficjalne zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 211 KK (uprowadzenie i przetrzymywanie małoletniego bez zgody prawowitego opiekuna), załącz postanowienie sądowe z klauzulą wykonalności (jeśli to postanowienie zabezpieczające to powinno być natychmiastowo wykonalne).
Czy w postanowieniu masz zaznaczone że matka ma ograniczoną władzę rodzicielską ?
Podobnie pismo do Policji z prośbą o pilne ustalenie miejsca pobytu dziecka które winno znajdować się pod Twoją opieką.
Rób to szybko aby nikt nie był Tobie w stanie zarzucić że dziecko zginęło na kilka tygodni a Ty nic nie robiłeś...

Jeśli okaże się że dziecko jest wywiezione lub ukryte wtedy wniosek do Sądu z informacją o tym co się dzieje i prośbą o ograniczenie władzy rodzicielskiej "matce" ze względu na jej działania ewidentnie szkodzące dobru dziecka ( uprowadzenie, uniemożliwienie leczenia itd.) Jeśli dowiesz się gdzie dziecko przebywa i będą trudności z jego odbiorem (Policja tego nie zrobi) wtedy natychmiastowy wniosek do Sądu o kuratorski odbiór dziecka....
śmigaj na policje niech szukaja ją i dziecka jako zaginionych,prokuratura też za uprowadzenia(nalegaj).jeżeli uciekła za granice i dowiesz się gdzie, kontaktuj się w ministerstwie sprawiedliwość,departament współpracy międzynarodowej i prawa europejskiego-sędzia Kuziak ostatni nr,tel jak posiadam 022/2390420,ten numer często jest zmieniany.jeżeli nie ten nr dowiesz się na centrali tak jak wcześniej podałem ministerstwo sp...spytaj o nr do sędziego Kuziaka {jeśli jest zagranicą ex,i jak wiesz w którym państwie)gościu już cię dalej poprowadzi.powodzenia
i jeszcze jedno,sam też szukaj!!
Sprawa została już niejednokrotnie zgłoszona na policji aktualnie czekam na potwierdzenie miejsca pobytu dziecka.Dodam również że sprawę analizuje również z radcą prawnym który twierdzi iż postawienie zarzutu z  art.211 kk nie ma podstaw ponieważ matka porwała dziecko przed otrzymaniem przezemnie postanowienia o wykonywanie władzy oraz ze nie została skutecznie poinformowana.Dodam również że wysłałem pismo przez kancelarie informujące o postanowieniu do pozwanej,na adres za granicą(do polski wysłał sąd).Ale co jeśli nie odebrała tego pisma?i co jeśli wymeldowała się z tamtego adresu?Nie wiem może się myli ten radca?
Z tego co zaslyszałam radcy prawni nie mają zbyt wielkiego doświadczenia w takich sprawach, może lepiej skorzystać z darmowych konsultacji z adwokatem? Praktycznie w każdym mieście są możliwe takie konsultacje. My sami skorzystaliśmy z takich porad zanim wynajęliśmy adwokata i dzięki temu oboje wiedzieliśmy czego możemy się spodziewać, co nas czeka i jakie są szanse - bez owijania w bawełnę i głaskania po główce - moim zdaniem warto.
Cytat:(..) sprawę analizuje również z radcą prawnym który twierdzi iż postawienie zarzutu z  art.211 kk nie ma podstaw ponieważ matka porwała dziecko przed otrzymaniem przezemnie postanowienia o wykonywanie władzy oraz ze nie została skutecznie poinformowana.

Moim skromnym zdaniem w tym przypadku ten radca prawny nie ma racji, bo znamiona przestępstwa z art. 211kk zostały wyczerpane:

Art. 211.
Kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


W chwili "uprowadzenia" nie byłeś osobą powołaną do opieki lub nadzoru, więc matka zabierając dziecko nie popełniała przestępstwa. Teraz jednak Ty jesteś osobą powołaną do opieki, a dziecko jest "zatrzymywane" i ukrywane wbrew Twojej woli.
To, czy osoba zatrzymująca małoletniego zna aktualne orzeczenie Sądu, czy nie (bo się ukrywa), będzie podlegało ocenie dopiero na etapie ewentualnego postępowania przed sądem karnym, w zakresie orzeczenia o karze, a nie o winie.

Tak czy inaczej zgłoszenie tego przestępstwa jest moim zdaniem zasadne oraz konieczne i powinno spowodować podjęcie działań Policji i Prokuratury mających w pierwszej kolejności w ramach postępowania przygotowawczego doprowadzić do ustalenia miejsca pobytu małoletniego zatrzymanego wbrew Twojej woli.
Cytat:zasadne jest również złożyć wniosek o rozszerzenie postępowania o z art. 211 kk. w zw. z art.160 § 2, który mówi:

Art. 160 kk § 1. „Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
§ 2. „Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
§ 3. „Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”
§ 4. „Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.”
§ 5. „Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

Sprawcą czynu określonego w art. 160 § 1 kk. może być każdy, z wyjątkiem osób, na których ciąży szczególny obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, wówczas automatycznie przechodzimy do § 2 tego artykułu.

Paragraf 1 i 3 co rodzi pewne trudności w praktyce – nie określają sposobu działania sprawcy. W przepisie pojawia się określenie „kto naraża …” dlatego też te sytuacje życiowe mogą być bardzo różne, niekiedy stwarzające liczne problemy.

Przyjmuje się, że z art. 160 § 1 kk. może odpowiadać osoba, która dopuściła się czynu przez działanie. Interpretujemy ten przepis patrząc na art. 160 § 2 kk., gdzie mamy wskazany obowiązek ciążący na sprawcy – i tu może czyn zostać popełniony także przez zaniechanie w sytuacji gdy ktoś nie dopełni swego obowiązku np. opieki. Skoro zatem ustawodawca wskazuje w § 2 tego przepisu, że czyn może być popełniony przez zaniechanie, to z tego wynika, iż w interpretacji art. 160 kk. czyn z § 1 może być popełniony tylko przez działanie. Podobnie należy interpretować art. 160 § 3 kodeksu karnego.

Określenie „człowiek” w rozumieniu tego artykułu interpretować należy jako byt od rozpoczęcia porodu, nie wcześniej (nie wchodzi tu zatem w grę okres prenatalny).

Kodeks wykroczeń
Art. 106. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.

:-X
Wielkie dzięki .
Cytat:Cześć Ignacy, oczywiście że tak, jednak ja pisząc o tym oparłem się przed wszystkim na  KK, jako że to zobowiązuje prokuraturę do nadzoru i sprawia że w prowadzonym postępowaniu można domagać się pełnomocnika z urzędu który zadba o elementy proceduralne.

wyjaśnij Jeszce dlaczego pełnomocnik z urzędu bo tu ludzie czytają

Art. 79.kpk  § 1. W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli:
1) jest nieletni,
2)jest głuchy, niemy lub niewidomy,
3)zachodzi uzasadniona  wątpliwość co do jego poczytalności.
4)(31) (uchylony).
§ 2. Oskarżony musi mieć obrońcę również wtedy, gdy sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę.
§ 3. W wypadkach, o których mowa w § 1 i 2, udział obrońcy jest obowiązkowy w rozprawie oraz w tych posiedzeniach, w których obowiązkowy jest udział oskarżonego.
§ 4. (32) Jeżeli w toku postępowania biegli lekarze psychiatrzy stwierdzą, że poczytalność oskarżonego zarówno w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu, jak i w czasie postępowania nie budzi wątpliwości, udział obrońcy w dalszym postępowaniu nie jest obowiązkowy. Prezes sądu, a na rozprawie sąd, może wówczas cofnąć wyznaczenie obrońcy.
WNIOSEK O PRZYDZIELENIE PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU (adwokata)

miejscowość, data ...................


Sąd Rejonowy (Okręgowy)
w ................... (miejscowość)

Sygnatura akt ................... (numer)


WNIOSEK O PRZYDZIELENIE PEŁNOOCNIKA Z URZĘDU

Na podstawie art. 78 i 88 k.p.k. wnoszę o przydzielenie mi pełnomocnika z urzędu. Moja sytuacja materialna jest taka, że nie pozwala mi na ustanowienie pełnomocnika z wyboru. Chcę skorzystać z pomocy prawnika, ponieważ nie potrafię sam/a prowadzić własnej sprawy.

Załączniki:
zaświadczenie o zarobkach
zaświadczenie o aktualnej sytuacji rodzinnej


...................
imię i nazwisko

ten wzor dostosuj do swojej sytuacji.
Cytat:Witam !Od dwóch tygodni posiadam tymczasowe wykonywanie władzy rodzicielskiej do momentu definitywnego zakończenia sprawy ale co jestem bezsilny nie mam syna przy sobie.Właścicielka mojego syna porwała mi go z przed gabinetu specjalisty(gastrologa)
gdzie udaliśmy się kontynuowac leczenie poszpitalne.Po otrzymaniu dokumentu od sądu udałem się do miejsca prawdopodobnego pobytu matki z dzieckiem nie zostałem przyjety wiec zadzwoniłem po policje, policja tylko pokazała ojcu właścicielki orzeczenie sądu zapytała gdzie jest dziecko w odpowiedzi słysząc że nie wie (choc jestem pewien ze wie gdzie są)i na tym się skończyło.Nie tracąc nadziei udałem sie znowu do naszych stróżów prawa z prośbą egzekucji orzeczenia sądu coś tam mają zrobic ale cicho.Właścicielka zlikwidowała numer telefonu nie odpowiada na nic (gg,email,tel. domowy ),jednym słowem lipa nie mam z synem kontaktu od dwóch tygodni.Istnieje duze prawdopodobieństwo ze dziecko jest już w angli.A ja czuje tylko bezsilnosc i nie wiem już do kogo mam się zwrócic ?A i jeszcze jedno czy konwencja nowojorska obejmuje też UK?Proszę pomóżcie
1) trzeba uzyskać status oskarżyciela posiłkowego i wtedy wspólnie z prokuratorem można podejmować czynności
2) wg mnie nie przysługuje obrońca z urzędu bowiem sprawa obrony z urzędu dotyczy tylko podejrzanego i oskarżonego
3) w sprawie o porwanie dziecka i narażenie go na utratę życia lub zdrowia wszelkie czynności podejmuje prokurator i oskarżyciel posiłkowy  po złożeniu oświadczenia
4) obrońca z wyboru - pełnomocnik może być tylko za kasę  :-X
Cytat:WNIOSEK O PRZYDZIELENIE PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU (adwokata)

miejscowość, data ...................


Sąd Rejonowy (Okręgowy)
w ................... (miejscowość)

Sygnatura akt ................... (numer)


WNIOSEK O PRZYDZIELENIE PEŁNOOCNIKA Z URZĘDU

Na podstawie art. 78 i 88 k.p.k. wnoszę o przydzielenie mi pełnomocnika z urzędu. Moja sytuacja materialna jest taka, że nie pozwala mi na ustanowienie pełnomocnika z wyboru. Chcę skorzystać z pomocy prawnika, ponieważ nie potrafię sam/a prowadzić własnej sprawy.

Załączniki:
zaświadczenie o zarobkach
zaświadczenie o aktualnej sytuacji rodzinnej

nie doczytałeś komu przysługuje obrońca z urzędu 


...................
imię i nazwisko

ten wzor dostosuj do swojej sytuacji.

nie doczytałeś komu przysługuje obrona z urzędu
Organem procesowym jest prokurator  sąd  policja ABW itd lecz nie obrońca z urzędu
gdyby nastąpiła śmierć przedstawicieli ustawowych czyli rodzica wtedy sąd może wyznaczyć pełnomocnika do reprezentacji pokrzywdzonego małoletniego 

Art. 88.kpk  § 1. Do pełnomocnika stosuje się odpowiednio art. 77, 78, 82-84 i 86 § 2.
§ 2. (38) Pełnomocnikiem instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej może być również radca prawny.
§ 3. (39) W zakresie roszczeń majątkowych pełnomocnikiem osoby prawnej innej niż przewidziana w § 2, jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, a także osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą może być również radca prawny.

Art. 78.kpk § 1. Oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.
§ 2. (30) Sąd może cofnąć wyznaczenie obrońcy, jeżeli okaże się, że nie istnieją okoliczności, na podstawie których go wyznaczono.


a tu masz odpowiedź na intrygujące ciebie pytania z pkt 6 twojej wypowiedzi

6. Każdy pokrzywdzony może w toku postępowania karnego ustanowić swojego pełnomocnika (art. 87 §1 kpk).

Art. 87.kpk § 1. Strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika.
§ 2. Osoba nie będąca stroną może ustanowić pełnomocnika, jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu.
§ 3. Sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika, o którym mowa w § 2, jeżeli uzna, że nie wymaga tego obrona interesów osoby nie będącej stroną.

Strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika słowo może nie oznacza obligatoryjnej obrony lecz jedynie możliwość
oznacza więc co innego obrona z urzędu a co innego pełnomocnik z wyboru
np osoba zatrzymana ma prawo do obrony z urzędu pomimo ze leży na pieniądzach
Cytat:Ignacy to reguluje pkt.7, sam to przećwiczyłem i mam do sprawy z art. 211 w zw. z art.160 kk, ustanowionego przez Sąd Rejonowy Sekcję Postępowania Przygotowawczego pełnomocnika z urzędu, wziętego warszawskiego adwokata

Więc o to chodzi ze sąd nie ustanowił  tobie lecz dziecku pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego czyli dziecka które to samo nie może bronić swoich interesów lecz dalej nie jest to obrona z urzędu która przysługuje tylko dla adwokata z uprawnieniami na wniosek zatrzymanego podejrzanego i oskarżonego

nie zdziwiłbym się gdyby matce dziecka ustanowiono obrońce z urzędu bowiem nie było jej przy czynnościach  procesowych :-X
Art. 87.kpk § 1. Strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika. czyli sąd lub pokrzywdzony

niemniej masz + za waleczność i oby jak najwięcej takich osób
nie chcę mieszać, ale podam przykład wedlug mnie bardzo czytelny dotyczący oskarzyciela posiłkowego, jeżeli jestem w błędzie, prosze o wykasowanie.
cyt.
Wracając do instytucji oskarżyciela posiłkowego: warto wiedzieć, że bycie nim jest zarówno korzystne, jak i ryzykowne. Korzyści są jednak warte ryzyka -` oskarżyciel posiłkowy nabywa bowiem uprawnień strony w postępowaniu sądowym, tzn. ma takie samo prawo do zadawania pytań, zajmowania stanowiska i wyrażania swojego zdania (oczywiście w procesowy sposób), jak i pozostałe strony, tzn. prokurator oraz oskarżony i jego obrońca. Może także samodzielnie, czyli bez liczenia się z opinią prokuratora, wnosić środki odwoławcze w postaci apelacji od wyroku czy zażalenia na incydentalne postanowienia "zamykające drogę do wydania wyroku" (art. 459 par. 1 Kpk). Oczywistym (aczkolwiek wprost nie wykazywanym) przywilejem oskarżyciela posiłkowego jest to, że pozostaje on obecny na sali sądowej w trakcie odbierania przez sąd wyjaśnień od oskarżonego. Gdyby był tylko świadkiem - pokrzywdzonym we własnej sprawie, w czasie tej czynności wraz z innymi świadkami czekałby przed salą sądową na swoje przesłuchanie. Oskarżyciel posiłkowy działający obok prokuratora (bo o takiej formie uczestnictwa teraz mówimy) nie ponosi kosztów sądowych (istnieje także oskarżyciel posiłkowy występujący samodzielnie, na mocy art. 55 par. 1 Kpk, zwany inaczej oskarżycielem subsydiarnym, ale ten rodzaj oskarżenia będzie omówiony w innym artykule dotyczącym składania środków odwoławczych).

Jakie są minusy bycia oskarżycielem posiłkowym?

Jest jeden, ale za to zasadniczy. Ofiara przemocy nie powinna być oskarżycielem posiłkowym przed zakończeniem jej terapii, bowiem musi wywrzeć na sądzie wrażenie pozytywne - mówiąc językiem fachowym: być dobrym osobowym środkiem dowodowym (tu przypominam artykuł dotyczący tej kwestii). Wszelkie zachowania depresyjne, roszczeniowe itp. mogą być źle odebrane przez sąd, podważając wiarygodność zeznań pokrzywdzonego jako świadka we własnej sprawie, albo też użyte przez obrońcę oskarżonego jako zarzut przyczynienia się pokrzywdzonego do zachowań sprawcy (kwestia prowokacji i retorsji). Można temu częściowo zapobiec wnosząc o przyznanie oskarżycielowi posiłkowemu pełnomocnika - adwokata z urzędu. Adwokat ten jest w stanie w znacznej mierze zapobiec, nieodpowiednim reakcjom swojego klienta na prowokacje słowne oskarżonego, jego obrońcy, czy też - co jest szczególnie przykre, ale na szczęście dla pokrzywdzonych incydentalne - także i sądu. Oczywiście, pokrzywdzony musi dowieść, że nie stać go na adwokata-pełnomocnika z wyboru, składając dokumenty potwierdzające jako załącznik do wniosku o ustanowienie owego adwokata.
Cytat:Ignacy to reguluje pkt.7, sam to przećwiczyłem i mam do sprawy z art. 211 w zw. z art.160 kk, ustanowionego przez Sąd Rejonowy Sekcję Postępowania Przygotowawczego pełnomocnika z urzędu, wziętego warszawskiego adwokata


Podstawowe prawa pokrzywdzonego

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 § l kpk).

2. Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje (art. 51 § 2 kpk).

3. Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba nieporadna ze względu na wiek lub stan zdrowia, jego prawa może wykonywać osoba, pod której pieczą pozostaje (art. 51§ 3 kpk).

4. W razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysługiwały, mogą wykonywać najbliższe osoby, a w wypadku ich braku lub nieujawnienia - prokurator (art.52 kpk).

5. Za pokrzywdzonego, który nie jest osobą fizyczną czynności procesowych dokonuje organ uprawniony do działania w jego imieniu (art. 51 § l kpk), pełnomocnikiem takiego pokrzywdzonego może być radca prawny (art. 88 § 2 i § 3 kpk)

6. Każdy pokrzywdzony może w toku postępowania karnego ustanowić swojego pełnomocnika (art. 87 §1 kpk).

7. Jeżeli pokrzywdzony wykaże, że warunki materialne nie pozwalają mu na poniesienie kosztów związanych z pełnomocnictwem bez uszczerbku dla siebie i rodziny, może złożyć do prokuratora (w postępowaniu przygotowawczym) lub do sądu (w postępowaniu sądowym) wniosek o wyznaczenie mu pełnomocnika z urzędu (art. 88 § l kpk).

8. O wszczęciu, odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa organ procesowy ma obowiązek zawiadomić osobę, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie i ujawnionego pokrzywdzonego (art. 305 § 4 kpk). Jeżeli osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie nie zostanie w ciągu 6 tygodni powiadomiona o wszczęciu lub odmowie wszczęcia śledztwa, może wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożono zawiadomienie (art. 306 § 3 kpk).

9. W razie złożenia przez pokrzywdzonego wniosku o ściganie niektórych sprawców, obowiązek ścigania obejmuje również inne osoby, których czyny pozostają w ścisłym związku z czynem osoby wskazanej we wniosku. Przepis ten nie dotyczy najbliższych osoby składającej wniosek (art. 12 § 2 kpk). Wniosek może być cofnięty za zgodą prokuratora lub sądu - do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej; nie dotyczy to przestępstwa określonego w art. 197 kk (art. 12 § 3 kpk).

10. Jeżeli istnieje uzasadniona obawa użycia wobec pokrzywdzonego, występującego w sprawie w charakterze świadka, przemocy lub groźby bezprawnej może on zastrzec dane swojego miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości sądu lub prokuratora. W takim wypadku pisma procesowe doręcza się do instytucji, w której świadek jest zatrudniony lub na inny wskazany przez niego adres ( art. 191 § 3 kpk).

11. W razie okazania osoby podejrzewanej, pokrzywdzony może domagać się, aby czynność tę przeprowadzono w sposób wyłączający możliwość jego rozpoznania przez osobę rozpoznawaną (art. 173 § 2 kpk).

12. Pokrzywdzony i jego pełnomocnik mogą składać wnioski o dokonanie czynności procesowych w toku postępowania przygotowawczego oraz żądać dopuszczenia ich do udziału w tej czynności (art. 315 § 1 i § 2 kpk).

13. Jeżeli czynności śledztwa lub dochodzenia nie będzie można powtórzyć na rozprawie, pokrzywdzonego należy dopuścić do tej czynności, chyba, że w razie zwłoki, zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub zniekształcenia dowodu. Prokurator winien także dopuścić pokrzywdzonego na jego żądanie do udziału w innych czynnościach śledztwa lub dochodzenia (art. 316 § l, art. 317 § 1 kpk). W szczególnie uzasadnionych wypadkach, prokurator postanowieniem może odmówić dopuszczenia do udziału w czynności ze względu na ważny interes śledztwa lub wystąpienia poważnych trudności (art. 317§ 2 kpk).

14. Organ prowadzący postępowanie przygotowawcze ma obowiązek doręczenia pokrzywdzonemu odpisu postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłych albo instytucji naukowej lub specjalistycznej oraz na wniosek pokrzywdzonego zezwala na wzięcie udziału w przesłuchaniu biegłego i zapoznaniu się z opinią (art. 318 kpk).

15. Pokrzywdzony w toku postępowania przygotowawczego może zwrócić się do sądu z żądaniem przesłuchania świadka, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie można go przesłuchać na rozprawie (art. 316 § 3 kpk).

16. Pokrzywdzony uczestniczący w czynnościach podpisując protokół może zgłosić zarzuty, co do jego treści (art. 150 § 2 kpk).

17. Pokrzywdzony może żądać odpisu protokołu czynności, w której uczestniczył lub miał prawo uczestniczyć, jak również dokumentu pochodzącego od niego lub sporządzonego z jego udziałem (art. 157 § 3 kpk).

18. Pokrzywdzony ma prawo otrzymać na swój koszt po jednej kopii zapisu dźwięku lub obrazu utrwalonej w ten sposób czynności procesowej (art. 147 § 4 kpk).

19. Pokrzywdzony, za zgodą prowadzącego postępowanie, może w toku postępowania przygotowawczego przeglądać akta i sporządzać z nich odpisy lub odpłatnie otrzymać kserokopie lub uwierzytelnione odpisy, a także złożyć zażalenie na odmowę udostępnienia akt (art. 156 § l i 5, art. 159 kpk).

20. Pokrzywdzonemu przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia - śledztwa oraz umorzenia postępowania i w związku z tym, ma prawo przejrzenia akt (art. 306 § l kpk).

21. Pokrzywdzonemu służy prawo do złożenia zażalenia na czynności inne niż postanowienia i zarządzenia, które naruszają jego prawa (art. 302 § 2 kpk).

22. Pokrzywdzony może wnieść do sądu akt oskarżenia o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego w razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego lub odmowie jego wszczęcia. Termin do wniesienia aktu oskarżenia wynosi l miesiąc od doręczenia pokrzywdzonemu zawiadomienia o postanowieniu. Akt oskarżenia powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata (art. 55 § l i 2 kpk). Inny pokrzywdzony tym samym czynem, do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, może przyłączyć się do postępowania (art. 55 § 3 kpk).

23. Pokrzywdzony, w razie wniesienia przez oskarżyciela publicznego aktu oskarżenia, do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego może złożyć oświadczenie, że chce występować w charakterze oskarżyciela posiłkowego, uzyskując w ten sposób uprawnienia strony w postępowaniu sądowym (art. 53 i 54 kpk), albo wnieść przeciwko oskarżonemu powództwo cywilne (art. 62 kpk). Jeżeli wystąpił z powództwem cywilnym w toku postępowania przygotowawczego, może żądać również jego zabezpieczenia (art. 69 § 2 i 3 kpk).

24. Pokrzywdzony, jako oskarżyciel posiłkowy, ma prawo składać wnioski dowodowe, być obecnym na całej rozprawie, zadawać pytania przesłuchiwanym osobom oraz złożyć apelację od wyroku. Jeżeli wyrok został wydany przez Sąd Okręgowy - apelacja musi być sporządzona i podpisana przez adwokata lub radcę prawnego, w przypadkach, gdy jego udział w postępowaniu karnym jest dopuszczalny (art. 446 kpk i art. 88 § 2 i § 3 kpk).

25. W razie umorzenia lub zawieszenia postępowania przygotowawczego, w którym zgłoszone było powództwo cywilne, pokrzywdzony w terminie 30 dni od daty doręczenia postanowienia, może żądać przekazania sprawy sądowi właściwemu do rozpoznawania spraw cywilnych (art. 69 § 4 kpk). W razie niedotrzymania tego terminu, zabezpieczenie upada, a wniesiony uprzednio pozew nie wywołuje skutków prawnych.

26. W razie skazania sprawcy za czyn wskazany w art. 46 kk., pokrzywdzony (lub inna uprawniona osoba) może złożyć wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody w całości lub części, albo nawiązki tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, rozstrój zdrowia lub naruszenie czynności narządu ciała.

Andrzej zacytował w końcu pouczenie z posterowania przygotowawczego i za to następny +
Dla niewtajemniczonych w dyskusję dodam ze z samej treści artykułu KPK nie wynika tyle ile z pouczenia w postępowaniu przygotowawczym i może powodować to niezrozumienie wnikające z gry słówek.
Pomiędzy pełnomocnikiem z urzędu i obrońcą s e pewne delikatne różnice niemniej na wniosek uprawnionego pokrzywdzonego może być ustanowiony pełnomocnik z urzędu czyli nie obrońca - adwokat 
Organami procesowymi są sąd prokuratura policja
Cytat:WNIOSEK O PRZYDZIELENIE PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU (adwokata)

miejscowość, data ...................


Sąd Rejonowy (Okręgowy)
w ................... (miejscowość)

Sygnatura akt ................... (numer)


WNIOSEK O PRZYDZIELENIE PEŁNOOCNIKA Z URZĘDU

Na podstawie art. 78 i 88 k.p.k. wnoszę o przydzielenie mi pełnomocnika z urzędu. Moja sytuacja materialna jest taka, że nie pozwala mi na ustanowienie pełnomocnika z wyboru. Chcę skorzystać z pomocy prawnika, ponieważ nie potrafię sam/a prowadzić własnej sprawy.

Załączniki:
zaświadczenie o zarobkach
zaświadczenie o aktualnej sytuacji rodzinnej


...................
imię i nazwisko

ten wzor dostosuj do swojej sytuacji.http://www.czestochowa.so.gov.pl/so/mat_17.php


                                                                                                                                    Gdańsk, 2004-05-04
Jasiu spod lasu
zam. 80- 573 Gdańsk
ul. LUMUMBY 12/6
oskarżyciel posiłkowy
                                                                                                              Sąd rejonowy lub prokuratura
                                        ulica......................
        Kod i  miejscowośćSygnatura akt prokuratury  np. 2DS 600/08
Sygnatura akt sądu np. VIK 158/08

   WNIOSEK O WYZNACZENIE/ustanowienie/ PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU W SPRAWIE OZNACZONEJ  SYGNATURĄ  AKT na podstawie art. 87§1kpk
Działając jako oskarżyciel posiłkowy w niniejszej sprawie wnoszę o wyznaczenie, na podstawie art. 87 § 1 k.p.k., art. 88 § 1 k.p.k. i art. 78 § 1 k.p.k., pełnomocnika z urzędu.
                                  UZASADNIENIE
Oskarżony Jan Podkański stoi pod zarzutem popełnienia na moją szkodę przestępstwa z art. 280 § 1 k.k. Aktualnie jestem studentem II roku Wydziału Biologii na Uniwersytecie Gdańskim. Pochodzę z niepełnej rodziny. Do zeszłego roku byłem na utrzymaniu matki, która pracuje dorywczo osiągając dochód około 600 zł miesięcznie. Bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa przez okres 2 tygodni przebywałem w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała. Od stycznia br., z uwagi na trudną sytuację materialną, podjąłem pracę na ? etatu w piekarni "Rogalik", gdzie otrzymuję wynagrodzenie miesięczne w wysokości 400 zł. Otrzymywane wynagrodzenie przeznaczam na zakup podręczników, inne wydatki związane z nauką oraz na wyżywienie i odzież. Nie posiadam żadnego majątku przedstawiającego większą wartość. Nie otrzymuję również stypendium naukowego czy socjalnego. Moja sytuacja materialna jest trudna. Nie jestem w stanie ponieść kosztów ustanowienia pełnomocnika z wyboru bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Dlatego też proszę o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu.
JASIU SPOD LASU


Załączniki:
Zaświadczenie o dochodach
dokumenty potwierdzające okoliczności przytoczone we wniosku

Otrzymujący odpisy wniosku
1.Organ
2. Pokrzywdzony a/a
1. Zarówno ustanowienie obrońcy z wyboru, jak i wyznaczenie obrońcy z urzędu upoważniają do działania w toku całego procesu, nie wyłączając czynności po uprawomocnieniu się orzeczenia. Akt ustanowienia lub wyznaczenia obrońcy może jednak zawierać określone ograniczenia, np. upoważnienie do obrony tylko przed sądem pierwszej instancji, zakaz substytucji itp.
2. Zgodnie z art. 75 § 2 d.k.p.k. (obecnie:  art. 84 § 2) wyznaczenie obrońcy z urzędu nakłada na niego obowiązek podejmowania czynności procesowych aż do prawomocnego zakończenia postępowania, przy czym tylko w przypadku dokonywania poszczególnych czynności poza siedzibą lub miejscem zamieszkania wyznaczonego obrońcy wyznacza się na jego żądanie dla tej czynności innego obrońcę. Intencją powyższego przepisu jest zapewnienie oskarżonemu ciągłej i skutecznej obrony jego interesów w toku całego postępowania przez tego samego obrońcę z urzędu aż do prawomocnego zakończenia sprawy, przy czym wcześniej obowiązki wyznaczonego obrońcy z urzędu ustają z chwilą objęcia obrony przez obrońcę z wyboru albo zwolnienia z ważnych powodów dotychczasowego obrońcy z urzędu przez sąd (SN  VI KRN 125/76, OSNKW 1976, nr 10-11, poz. 132).
3. Artykuł 84 § 1 nie dotyczy działań obrońcy w postępowaniu wykonawczym, ponieważ zgodnie z art. 8 § 1 k.k.w. występowanie obrońcy w tym stadium procesu wymaga oddzielnego pełnomocnictwa.
4. Zgodnie z art. 556 § 4 upoważnienie do obrony udzielone obrońcy w sprawie zachowuje moc jako upoważnienie do działania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
5. Przepis art. 84 upoważnia jedynie obrońcę z urzędu do działania także po uprawomocnieniu się orzeczenia, ale nie obliguje go do tego. Zgodnie z art. 84 § 2 obrońca taki ma obowiązek działania tylko do prawomocnego zakończenia postępowania (SN  II KZ 3/2001, OSN Prok. i Pr. 2001, nr 9, poz. 3).
6. Regulacja z art. 84 § 3 dotyczy jedynie tych obrońców z urzędu, którzy powołani zostali dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia w postępowaniu kasacyjnym lub w postępowaniu o wznowienie postępowania, dla realizacji przymusu adwokackiego przy sporządzeniu kasacji ( art. 526 § 2) i wniosku o wznowienie ( art. 545 § 2). Tylko obrońcy z urzędu powołani w powyższym trybie są obowiązani do powiadomienia sądu, że nie stwierdzili podstaw do wniesienia wspomnianych nadzwyczajnych środków odwoławczych. Obowiązek ten dotyczy również pełnomocnika z urzędu (art. 88 § 1).
7. Ustanowienie kolejnego adwokata z urzędu w celu wykonania jednej z czynności, o których mowa w  art. 84 § 3, w sytuacji gdy poprzedni adwokat po przeanalizowaniu akt sprawy nie znalazł podstaw do sporządzenia i podpisania kasacji lub wniosku o wznowienie postępowania, możliwe jest jedynie wtedy, gdy stwierdzone zostaną zaniedbania dotychczas wyznaczonego adwokata w zakresie wykonywania zleconych mu czynności (ustalone np. w wewnątrzkorporacyjnym postępowaniu dyscyplinarnym lub też dostrzeżone przez organ sądowy z urzędu). Przyjęcie odmiennego założenia niweczyłoby cel i sens unormowania przewidzianego w treści art. 84 § 3 (SN  V KZ 33/99, OSNKW 1999, nr 9-10, poz. 56).
8. Por. tezę 8 do art. 16.
9. W postępowaniu w sprawach o wykroczenia  art. 84 znajduje odpowiednie zastosowanie do obrońcy obwinionego (art. 24 k.p.w.) oraz do pełnomocnika (art. 30 k.p.w.).
10. Wprowadzona przez nowelę z 10 stycznia 2003 r. zmiana zd. 2 § 2 art. 84 ma charakter redakcyjny, zaś modyfikacja  § 3 wynika z konieczności dostosowania tego przepisu do zmian ustawowych (zniesienie instytucji nieważności orzeczenia).
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <div align='right'>Gdańsk, 2004-05-04</div>
Jasiu spod lasu
zam. 80- 573 Gdańsk
ul. LUMUMBY 12/6
oskarżony
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<div align='right'>Sąd Rejonowy lub prokuratura
&nbsp; &nbsp; &nbsp; Ul??????????
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kod i&nbsp; miejscowość</div>


Sygnatura akt prokuratury&nbsp; np. 2DS 600/08
Sygnatura akt sądu np. VIK 158/08

<div align='center'>WNIOSEK OSKARŻONEGO O WYZNACZENIE/ustanowienie/ OBROŃCY&nbsp; Z URZĘDU W SPRAWIE OZNACZONEJ SYGNATURĄ&nbsp; AKT na podstawie art. 84§2kpk</div>
W imieniu własnym wnoszę o :
1) wyznaczenie obrońcy z urzędu
2) zawieszenie postępowania z uwagi na istotne okoliczności dla sprawy sadowej występujące w postępowaniu przygotowawczym z art. 190kk oznaczonej sygnaturą akt 1Ds 105/08
UZASADNIENIE
Otrzymałem akt oskarżenia z art. 207 i toczone jest postępowanie z art. 190 kk na wniosek mojej żony. Nie mam doświadczenia w sprawach karnych i nie posiadam wystarczających środków do ustanowienia obrońcy z wyboru. Istotne elementy z postępowania przygotowawczego z art. 190kk mogą wnieść wiele do sprawy i zasadnym jest to&nbsp; aby pomoc obrońcy profesjonalnego była ustanowiona .
JASIU SPOD LASU


Załączniki:
Zaświadczenie o dochodach
dokumenty potwierdzające okoliczności przytoczone we wniosku

Otrzymujący odpisy wniosku
1.Organ wg właściwości
2. Oskarżony a/a
Przekierowanie